Tư vấn xây dựng | - Part 7

Tư vấn xây dựng

Qui trình xin phép xây dựng nhà phố tại tân bình

Trước khi xây dựng nhà phố tại quận Tân Bình, chủ nhà hoặc chủ đầu tư cần phải có giấy phép xây dựng thì mới được phép xây cất theo bảng vẽ....

Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng khi xây dựng mới

1. Đối với công trình không theo tuyến: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) Thông tư này; b) Bản sao...

Điều kiện được cấp giấy phép xây dựng là gì ?

Điều kiện nào được cấp giấy phép xây dựng theo qui định nhà nước ? Dưới đây là thông tin nêu rõ những qui định theo nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP...

Cách bố trí dàn hoa, cầu thang, tầng lửng nhà liên kế như thế nào ?

Hỏi : Việc bố trí, thiết kế dàn hoa, cầu thang trên sân thượng cho nhà liên kế được bố trí như thế nào là đúng qui định của nhà nước ?...

Lộ giới, số tầng, chiều cao, khi xin phép xây dựng

Nhà liên kế có sân vườn: a) Nội dung này chỉ áp dụng cho các dự án khu dân cư xây dựng mới (TL 1/500) trong khu vực đô thị hiện hữu...