Tư vấn xây dựng | - Part 8

Tư vấn xây dựng

Lộ giới, số tầng, chiều cao, khi xin phép xây dựng

Nhà liên kế có sân vườn: a) Nội dung này chỉ áp dụng cho các dự án khu dân cư xây dựng mới (TL 1/500) trong khu vực đô thị hiện hữu...

Hướng dẫn làm Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm: 1. Đơn đề nghị...

Điều kiện nào để cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ?

Điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung quy...

Các loại giấy phép xây dựng và ý nghĩa của nó

Giấy phép xây dựng bao gồm các loại: a) Xây dựng mới; b) Sửa chữa, cải tạo; c) Di dời công trình. Ý nghĩa từ ngữ về giấy phép xây dựng :...

Qui trình xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Khi bạn có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, ngoài các bước cơ bản thì thủ tục xin giấy phép cũng là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Bạn...