Tư vấn xây dựng | - Part 9

Tư vấn xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án và nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 12 Thông tư này; 2....

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới  bao gồm :  1. Đối với công trình không theo tuyến: a) Đơn đề nghị cấp...

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Dưới đây là thông tin chi tiết hướng dẫn làm hồ sơ xin phep xay dung cho công trình theo từng giai đoạn  1. Đối với công trình không theo tuyến: a) Đơn đề...

Những trường hợp nào bị xử lý thu hồi giấy phép xây dựng ?

Việc xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng không xin giấy phép xây dựng, xây dựng sai với giấy phép được cấp, xây dựng không đúng với quy hoạch xây...

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm những gì?

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng cần làm theo các yêu cầu sau : 1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi...