Tư vấn xây dựng | - Part 5

Tư vấn xây dựng

Thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ năm 2020

Thủ tục đo vẽ hoàn công nhà ở riêng lẻ là một thủ tục pháp lý mà bắt buộc các cá nhân, hộ gia đình phải thực hiện để đảm bảo quyền sở...

Nhà 2 tầng xây chưa xpxd giờ nâng 3 tầng cần thủ tục gì ?

Đầu tiên bạn phải xem xét xem nhà bạn đang ở có được phép cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khi xây dựng không phép hay không. Theo hướng...

Trường hợp nào xây dựng nhà ở không cần xin phép ?

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm nhiều loại, trong đó có nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ...

Những thủ tục cần làm khi xin phép xây nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Khi xây dựng bất cứ công trình nào dù là ở đô thị hay nông thôn bắt buộc chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng mới được thi công. Nếu...

Cập nhật những trường hợp bị thu hồi GPXD năm 2020

Bài viết này sẽ giải đáp cho mọi người về việc trường hợp nào bị thu hồi GPXD và cơ quan thẩm quyền nào sẽ xử lý vấn đề này. Theo qui...