Qui trình xin phép xây dựng nhà phố tại tân bình

Trước khi xây dựng nhà phố tại quận Tân Bình, chủ nhà hoặc chủ đầu tư cần phải có giấy phép xây dựng thì mới được phép xây cất theo bảng vẽ.

Mục đích của việc xin phép để đảm bảo thực thi đúng qui định của pháp luật, đảm bảo an toàn thi công và những thông tin liên quan quá trình xây dựng, ngăn chặn những công trình xây dựng trái phép.

Dưới đây là qui trình xin giấy phép xây dựng nhà phố quận tân bình:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND trong từng trường hợp cụ thể như sau:

+UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà phố trong đô thị.

+  UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn

Bước 2: Thời gian tiếp nhận

+Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân đề nghị cấp phép xây dựng

+Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết).

Bước 3 : Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đối với từng trường hợp, từng loại công trình).

2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

3. Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định

Bước 4 : Thời gian cấp giấy phép xây dựng:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian quy định

Bước 5: Nhận kết quả và nộp lệ phí