Tư vấn xây dựng |

Tư vấn xây dựng

Trường hợp nào xây dựng nhà ở không cần xin phép ?

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm nhiều loại, trong đó có nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ...

Những thủ tục cần làm khi xin phép xây nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Khi xây dựng bất cứ công trình nào dù là ở đô thị hay nông thôn bắt buộc chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng mới được thi công. Nếu...

Cập nhật những trường hợp bị thu hồi GPXD năm 2020

Bài viết này sẽ giải đáp cho mọi người về việc trường hợp nào bị thu hồi GPXD và cơ quan thẩm quyền nào sẽ xử lý vấn đề này. Theo qui...

Hồ sơ hoàn công nhà ở năm 2020

Theo phụ lục Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây...

Mức xử phạt hành chính khi xây nhà không xin phép năm 2020 ?

Đối với những trường hợp cá nhân xây nhà riêng lẻ mà không xin phép xây dựng thì mức phạt hành chính được qui định trong năm 2020 như sau : Căn...