Tư vấn xây dựng |

Tư vấn xây dựng

Nhà 30m2 xây có cần xin phép hay không ?

Khoản 1, 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có quy định về đối tượng phải có giấy phép xây dựng như sau: "Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng1. Trước khi khởi...

Đang thi công mà thay đổi thiết kế có bị xem là sai luật không ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;...

Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải thực hiện các yêu cầu gì khi xây xong

Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Khi kết thúc đầu tư xây dựng, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải thực hiện các yêu cầu...

Xây nhà ở riêng lẻ tại nông thôn có cần hoàn công không ?

Hiện nay theo quy định của Luật Xây Dựng số 50/2014 thì nhà ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng Vậy : Đối với các trường hợp xây dựng nhà...

Khi xây dựng nếu thay đổi thiết kế có bị coi là sai phép hay không ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;...