Tư vấn xây dựng |

Tư vấn xây dựng

Nâng nền, nâng mái nhà có cần phải xin phép và hoàn công hay không ?

Khi bắt đầu một công trình mới không thuộc diện miễn xin phép thì tất cả theo đúng qui trình đều phải xin phép xây dựng và thủ tục hoàn công nhà...

Xây nhà ở nông thôn được mấy tầng và cần xin phép hay không ?

Chúng ta đều biết khi bắt đầu một công trình xây dựng nào đều cần phải xin phép từ cơ quan thẩm quyền mới được xây cất và được bảo toàn tài...

Giải đáp về cấp phép xây dựng trên đất thổ cư ?

Đối với việc giải quyết yêu cầu xin cấp phép xây dựng công trình trên đất thổ cư: Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 15/2015/TT-BXD về cấp giấy phép...

Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở tại đô thị 2020 ?

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị theo Luật xây dựng năm 2014 như sau: “Điều 91. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công...

Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở trong khu đô thị

Tại Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội quy định: "17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ...