Tư vấn xây dựng | - Part 3

Tư vấn xây dựng

Đang thi công mà thay đổi thiết kế có bị xem là sai luật không ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;...

Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải thực hiện các yêu cầu gì khi xây xong

Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Khi kết thúc đầu tư xây dựng, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải thực hiện các yêu cầu...

Xây nhà ở riêng lẻ tại nông thôn có cần hoàn công không ?

Hiện nay theo quy định của Luật Xây Dựng số 50/2014 thì nhà ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng Vậy : Đối với các trường hợp xây dựng nhà...

Khi xây dựng nếu thay đổi thiết kế có bị coi là sai phép hay không ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;...

Quy định về chiều cao nhà và số tầng nhà theo pháp luật hiện hành

Căn cứ theo quy định tại mục 1.5.10 và 1.5.11 củaThông tư số: 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc, phân loại, phân cấp công...