5 điều cần biết về sang tên trước bạ sổ đỏ,sổ hồng năm 2020

1. Điều kiện sang tên sổ đỏ, sổ hồng theo quy định pháp luật?

Theo quy định của pháp luật hiện hành để được sang tên sổ đỏ thì người bán phải có các loại giấy tờ cần thiết cũng như các điều kiện như sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trong bài viết được gọi tắt là Sổ đỏ hợp pháp;
 • Đất, nhà ở không có tranh chấp hay thuộc vào diện quy hoạch của Nhà nước; + Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế được ký kết hợp pháp.

2. Hồ sơ thông thường đối với hồ sơ sang tên sổ hồng sổ đỏ sẽ phải có:

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng thì các giấy tờ cần thiết cụ thể như sau:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản do bên mua ký)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản do bên bán ký. Đối với trường hợp tặng cho thì phải chuẩn bị 04 bản).
 • Hợp đồng chuyển nhượng công chứng đã lập (01 bản chính)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

Các giấy tờ bên bán cần phải chuẩn bị:

 • Bản gốc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, hoặc thẻ căn cước công dân (của vợ và chồng hoặc những người đồng sở bất động sản hữu khác).
 • Bản gốc hộ khẩu thường trú (của vợ và chồng hoặc những người đồng sở hữu khác).
 • Bản gốc giấy đăng ký kết hôn (nếu bên sở hữu là vợ và chồng).
 • Bản gốc sổ hồng nhà đất đang giao dịch.

Các giấy tờ bên mua cần phải chuẩn bị:

 • Bản gốc chứng minh nhân dân của bên mua
 • Bản gốc hộ khẩu thường trú (Trường hợp người mua đã có vợ hoặc chồng thì có thể đứng tên cả hai hoặc một trong hai người).

Lưu ý: Đối với trường hợp cho tặng, thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân.

3. Thuế sang tên sổ đỏ: (trước đây được gọi là Thuế chuyển dịch quyền sử dụng đất gồm):

 • Đối với thuế thu nhập cá nhân: 2 %
 • Đối với thuế trước bạ sang tên: 0,5 %

4. Nơi để các bên đến nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ, sổ hồng tại cơ quan cụ thể như sau:

 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai).
 • Với địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu (Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn).

5. Các bước thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, sang tên sổ hồng.

Bước 1. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhuợng.

Tùy thuộc vào loại đối tượng chuyển nhượng mà thực hiện hợp đồng chuên nhượng cho phù hợp.

Bước 2. Công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Bước 3: Kê khai nghĩa vụ tài chính (tại Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi có nhà, đất) và tiến hành đóng thuế

Buớc 4. Tiến hành sang tên dổi sổ đỏ, sổ hồng.