Tư vấn xây dựng | - Part 2

Tư vấn xây dựng

Giải đáp về cấp phép xây dựng trên đất thổ cư ?

Đối với việc giải quyết yêu cầu xin cấp phép xây dựng công trình trên đất thổ cư: Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 15/2015/TT-BXD về cấp giấy phép...

Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở tại đô thị 2020 ?

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị theo Luật xây dựng năm 2014 như sau: “Điều 91. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công...

Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở trong khu đô thị

Tại Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội quy định: "17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ...

Nhà 30m2 xây có cần xin phép hay không ?

Khoản 1, 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có quy định về đối tượng phải có giấy phép xây dựng như sau: "Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng1. Trước khi khởi...

Đang thi công mà thay đổi thiết kế có bị xem là sai luật không ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;...