Lộ giới, số tầng, chiều cao, khi xin phép xây dựng

Nhà liên kế có sân vườn:

a) Nội dung này chỉ áp dụng cho các dự án khu dân cư xây dựng mới (TL 1/500) trong khu vực đô thị hiện hữu có bố trí hình thức nhà liên kế có sân vườn.
b) Đối với các dãy nhà liên kế có sân vườn được xây dựng mới, số tầng, chiều cao và khoảng lùi phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới, khoảng lùi so với lộ giới, theo bảng sau:

nha-lien-ke-san-vuon

c) Trường hợp khu dân cư xây dựng mới thuộc quận trung tâm thành phố, trung tâm cấp quận hoặc trục đường thương mại – dịch vụ thì được tăng thêm số tầng là :
– Tăng thêm tối đa 1 tầng (không lùi) nếu đường có lộ giới L ≥12m.
– Tăng thêm tối đa 1 tầng (có lùi) nếu đường và hẻm có lộ giới 3,5≤L<12m.

xin-phep-xay-dung-lien-ke