Nhà 2 tầng xây chưa xpxd giờ nâng 3 tầng cần thủ tục gì ?

Đầu tiên bạn phải xem xét xem nhà bạn đang ở có được phép cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khi xây dựng không phép hay không.

Theo hướng dẫn số 5144/HD-LS ngày 30-6-2010 về một số vấn đề trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) thì có ba trường hợp sau:

– Thứ nhất, nếu bạn xây nhà không phép trước ngày 1-7-2004 thì được tồn tại theo QĐ-TTg số 39/2005 ngày 28-2-2005 mà nay phù hợp quy hoạch, kiến trúc thì được xem xét cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ hoặc một phần diện tích phù hợp quy hoạch và kiến trúc đó. Việc xác định diện tích phù hợp quy hoạch, phù hợp kiến trúc trên bản vẽ sơ đồ do phòng quản lý đô thị thực hiện.

===> Tham khảo ho so xin phep nang tang quan tan binh

– Đối với trường hợp xây dựng không phép từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2006 sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu thỏa các điều kiện sau: không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch nếu xây dựng sau khi có quy hoạch.

– Trường hợp nhà ở xây dựng từ ngày 1-7-2006 trở về sau nếu không có giấy phép xây dựng thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp xin phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như nhà ở xây dựng trước ngày 1-7-2006 mới được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn trên, bạn xem xét việc xây nhà không phép của nhà bạn thuộc mốc thời gian nào. Nếu căn nhà của bạn rơi vào các trường hợp trên thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận và căn nhà đó sẽ được phép tồn tại. Tiếp theo, khi có nhu cầu nâng cấp, cải tạo căn nhà bạn liên hệ UBND quận, huyện nơi có căn nhà để hỏi rõ thủ tục xin phép xây dựng.

Còn nếu nhà bạn xây không phép sau ngày 1-7-2006 thì còn phải tùy vào hướng giải quyết của từng địa phương. Vì vậy, bạn nên liên hệ trực tiếp với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương nơi có đất để được biết hướng giải quyết và thủ tục xin giấy phép xây dựng trong trường hợp này là như thế nào.