Tư vấn xây dựng | - Part 12

Tư vấn xây dựng

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______ Số:      /GPXD-UBND (SXD)...

Mẫu đơn xin phép xây dựng theo giai đoạn của công trình theo tuyến

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______ Số:     /GPXD-UBND (SXD)...

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______ Số:    /GPXD-UBND (SXD)...

Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng quán cafe quận tân phú

Xây dựng quán cafe để kinh doanh tại quận tân phú hay bất kỳ đâu cũng phải được cơ quan pháp luật cấp phép thi công. Đây là công trình xây dựng...

Các bước xin giấy phép xây dựng nhà hàng

Xây dựng, kinh doanh, cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà hàng bạn cần phải hoàn thành các thủ tục xin giấy phép từ cơ quan quản lý khu đất mới tiến...