Xây nhà ở riêng lẻ tại nông thôn có cần hoàn công không ?

Hiện nay theo quy định của Luật Xây Dựng số 50/2014 thì nhà ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng

Vậy : Đối với các trường hợp xây dựng nhà ở nông thôn mà không có thông báo đến cơ quan quản lý tại địa phương thì hướng xử lý như thế nào? Đối với các công trình xây dựng nhà trên đất không phải là đất thổ cư mà là các loại đất khác, không thông báo cho UBND thì hướng xử lý vi phạm như thế nào? (Ví dụ như hộ gia đình xây dựng trên đất nghĩa địa thì hiện nay không có quy định xử lý đối với loại đất này)?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 có quy định cụ thể như sau:

“….2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;”

Như vậy, từ khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thì nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (trừ trong khu bảo tôn, khu di tích lịch sử văn hóa) được miễn giấy phép xây dựng.

Đồng thời, bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 29 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 và Luật Đất đai năm 2013 thì:

…..29. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tuy việc xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng nhưng không phải là xây dựng tùy tiện mà vẫn phải tuân thủ các quy định khác của Luật Đất đai và các pháp luật liên quan, việc xây dựng vẫn phải đảm bảo đúng quy hoạch và đúng với mục đích sử dụng đất. Việc xây dựng nhà ở trên đất nghĩa địa, đất không có quyền sử dụng thì vẫn là vi phạm pháp luật về đất đai, về xây dựng và vẫn có thể bị xử phạt bình thường.