Tư vấn xây dựng | - Part 16

Tư vấn xây dựng

Các điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng là gì ?

Để có được giấy phép xây dựng nhanh chóng, không mất thời gian cho việc làm thủ tục, hồ sơ thì các công trình và nhà ở riêng lẽ phải đáp ứng...

Những qui định cụ thể về xử phạt không xin phép xây dựng ?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng quy định các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng: “2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: a)...

Quy định mới về xây dựng nhà ở riêng lẻ áp dụng từ ngày 15/8/2016

Kể từ ngày 15/08/2016 việc xin cấp giấy phép xây dựng dành cho nhà ở riêng lẻ đã có nhiều thay đổi cần phải chú ý để mọi thủ tục được hoàn...

Trường hợp nào miễn xin giấy phép xây dựng ?

Trong thi công thì những công trình được miễn xin phép theo qui định của pháp luật thì bạn không cần phải làm thủ tục xin phép xây dựng mà có thể...

Nhà trong khu đất quy hoạch được phép xây mấy tầng ?

Hỏi : Tôi muốn xây nhà cấp 4 có cần phải xin phép xây dựng hay không ? Nếu khu đất của tôi nằm trong khu quy hoạch của nhà nước thì...