Đất chưa có thổ cư, xây nhà tạm kinh doanh được không ?

Bạn có đất nhưng chưa phải là đất thổ cư ?

Bạn muốn xây nhà tạm để kinh doanh trên mảnh đất không phải là đất thổ cư ?

Bạn muốn chuyển mảnh đất này thành đất thổ cư nhưng chưa biết thủ tục và mức phí như thế nào ?

Xây dựng nhà tạm trên đất thổ cư có qui phạm pháp luật không ?

Đây là những thắc mắc chung cho tất cả những cá nhân, đơn vị có đất nhưng không phải đất thổ cư và muốn xây dựng công trình muốn biết chính xác những thông tin trên phải xử lý như thế nào.

Bây giờ, chúng ta hãy tham khảo một số nội dung dưới đây để giải đáp các vấn đề trên. Bạn nên nhớ, đây chỉ là tham khảo vì mỗi trường hợp đều có những đặc điểm riêng và bạn cần phải tìm một đơn vị chuyên nghiệp để tư vấn chính xác nhất.

Theo Luật đất đai 2013: Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất thì :

– Nếu như không phải mục đích sử dụng đất là đất ở thì sẽ không được xây dựng nhà ở trên đất này. Nếu là đất sản xuất kinh doanh thì sẽ được phép xây dựng các cơ sở để sản xuất kinh doanh.

Khi muốn xây dựng thì phải làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại UBND cấp xã, khi được cấp phép thì mới được xây dựng và sẽ không bị xem là vi phạm pháp luật đất đai.

– Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất khi xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu đã được công nhận quyền sử dụng đất thì mức tiền phải đóng khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở căn cứ và quy định tại điểm c khoản 2 điều 5 nghị định 45/2014/NĐ-CP :

“c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:
– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Nếu như đất này được nhà nước giao thì sẽ phải nộp tiền sử dụng đất khi xin chuyển mục đích sử dụng đất tương ứng với số tiền “bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm thông tin hữu ích về trường hợp mà mình gặp phải.

Nguồn: tổng hợp internet.