Đất nông nghiệp có thể xây nhà và xin giấy phép được không ?

Đối với những thửa đất nông nghiệp thì tuyệt đối không được xây dựng nhà ở hay các công trình khác. Nếu có nhu cầu xây bất cứ công trình nào, điều cần thiết nhất là phải làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích ở, nếu không bạn sẽ bị xử lý phạt hành chính với mức phạt từ 200.000 -> 30.000.000 (VNĐ) vì hành vi tự ý chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở mà không được UBND cấp có thẩm quyền cho phép, bị xem là sử dụng đất không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, bạn phải tháo dỡ và khôi phục hiện trạng đất ban đầu.

Theo quy định tại Điều 52 luật đất đai năm 2013 thì căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo khoản 2 điều 57 Luật này cũng quy định: Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Điều kiện đẩ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở phải (theo điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP) :

– Vị trí thửa đất phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

– Thửa đất chuyển mục đích sử dụng phải thỏa mãn được diện tích tối thiểu.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai 2004.

Sau khi hoàn thành hồ sơ gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường nơi bạn mua đất.