Quy định về chiều cao nhà và số tầng nhà theo pháp luật hiện hành

Căn cứ theo quy định tại mục 1.5.10 và 1.5.11 củaThông tư số: 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc, phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị có quy định về chiều cao nhà và số tầng nhà như sau:

1.5.10 Chiều cao nhà

Chiều cao tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của tòa nhà, kể cả mái tum hoặc mái dốc. Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.

CHÚ THÍCH : Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượn được g mặt trời, bể nước kim loại … không tính vào chiều cao nhà.

1.5.11 Số tầng nhà

Số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum) và tầng nửa hầm.

CHÚ THÍCH : Các tầng hầm không tính vào số tầng nhà.

Trường hợp ví dụ : nhà của tôi là nhà có hai tầng và một mái tum, như vậy có phải là nhà ba tầng hay không, và Luật sư cho tôi hỏi cách tính chiều cao nhà và số tầng nhà khi xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị là như thế nào?

Trả lời : Theo như qui định trên của pháp luật thì nhà bạn có hai tầng và một mái tum, như vậy, căn cứ theo quy định trên thì trường hợp mái tum của nhà bạn cũng được coi là một tầng.

Nếu quý khách có những thắc mắc thêm vui lòng liên hệ trực tiếp để được giải đáp.