Hướng dẫn xin phép xây dựng tạm

Giấy phép xây dựng tạm được áp dụng cho việc cấp giấy xin phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

Nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian được phép tồn tại của công trình, hết thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm nếu Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch, khi đó chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

 Hồ sơ cần chuẩn bị để xin phép :

+ Đơn xin cấp phép xây dựng theo Mẫu số 2 Phụ lục IV kèm theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;
+ Bản Cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng có xác nhận của địa phương;
+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng (Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch).
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Thời gian : 15 ngày

Chi phí của dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng tạm tại KIẾN GIA PHÚ vừa hợp lý vừa nhanh chóng mà bạn không phải mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Chúng tôi có mức phí riêng biệt cho từng qui trình tùy theo nhu cầu của chủ đầu tư.