Hồ sơ thông báo khởi công

Một ngôi nhà hay một công trình muôn được xây dựng thì cần phải có 1 bản vẽ thiết kế và giấy xin phép. Tuy nhiên, trên thực tế mọi người lại nghỉ rằng chỉ cần 2 bước trên là đã có thể thi công hoàn thiện.

Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm vì bản vẽ và giấy phép xây dựng chỉ là một trong những bước ban đầu bắt buộc phải có cho công trình dù lớn hay nhỏ. Để có thể thi công bạn cần phải làm hồ sơ thông báo khởi công xây dựng trình lên cho cơ quan quản lý tại địa điểm xây cất.

Vậy : 

Quy trình thông báo khởi công xây dựng gồm những bước nào ?

Hồ sơ thông báo khởi công gồm những gì ?

Lệ phí làm hồ sơ khởi công ?

Bao lâu thì được thi công khi đã làm hồ sơ hoàn chỉnh ?

Mẫu đơn thông báo khởi công công trình ?

Hồ sơ thông báo khởi công gồm :
1. Đơn – mẫu xin tại phường
2. Hợp đồng thiết kế + chứng chỉ kis
3. Hợp đồng thi công + chứng chỉ giám sát công trình
4. Giấy phép hành nghề công ty thiết kế
5. Giấy phép hành nghề công ty thi công
6. Bảo hiểm nhân công, bảo hiểm công trình

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc
Lệ phí: Liên hệ 0938 080 444 

Theo quy định của pháp luật như sau :

Điều 72. Điều kiện để khởi công xây dựng công trình
Công trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thoả thuận;
2. Có giấy phép xây dựng đối với những công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 68 của Luật này;
3. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê duyệt;
4. Có hợp đồng xây dựng;
5. Có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình;
6. Có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng;
7. Đối với khu đô thị mới, tuỳ theo tính chất, quy mô phải xây dựng xong toàn bộ hoặc từng phần các công trình hạ tầng kỹ thuật thì mới được khởi công xây dựng công trình.

Tại Khoản 2 – Điều 19 – Chương IV của Nghị định 64/2012/NĐ-CP về Cấp giấy phép xây dựng quy định Trách nhiệm của chủ đầu tư:
a) Trước khi khởi công xây dựng 7 ngày làm việc, chủ đầu tư công trình phải gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng, đồng thời gửi văn bản thông báo ngày khởi công kèm theo bản sao giấy phép xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình biết để theo dõi thực hiện. Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải gửi bản sao các bản vẽ thiết kế, gồm: Mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chính công trình; mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ đấu nối đường giao thông, thoát nước với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào công trình;
b) Phê duyệt biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và công trình lân cận; đồng thời gửi văn bản phê duyệt cho Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi khởi công xây dựng công trình;
c) Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng đã được cấp;
d) Bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình;
đ) Bồi thường mọi thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Tham khảo mẫu đơn :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

– UBND xã (phường)………………………………..
– (Phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện)………..
– (Cơ quan cấp giấy phép)………………………….

 

1. Tên chủ đầu tư:…………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ:…………………………..

– Số điện thoại:……………………………..

– Cấp quyết định đầu tư (đối với vốn ngân sách nhà nước):……..

2. Tên công trình……………………………………………………………….

– Địa điểm xây dựng:………………………

– Thuộc dự án nhóm……, tổng mức đầu tư:……………………đồng

– Diện tích xây dựng:……..m2

– Tổng diện tích sàn:………m2

– Số tầng:…………………………

3. Tên nhà thầu thi công:…………………………………………………………………………….

4. Hình thức quản lý dự án (Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):………………………………………………………………………………….

5. Hình thức giám sát thi công (Chủ đầu tư trực tiếp giám sát hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):………………………………………………………………………………………..

6. Giấy phép xây dựng số:……………./GPXD ngày ………tháng……….năm…………

do……………………………………………………..cấp

4. Ngày khởi công:……………………………………………………………………………………..

5. Dự kiến ngày hoàn thành:………………………………………………………………………

(Chủ đầu tư) xin báo ………………………………………………….để biết và theo dõi.

 

 

………., ngày…… tháng…….năm……..

Chủ đầu tư

(ký tên, đóng dấu)

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hãy liên hệ với Kiến Gia Phú để được tư vấn rõ hơn.