Các bước xin giấy phép xây dựng nhà hàng

Xây dựng, kinh doanh, cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà hàng bạn cần phải hoàn thành các thủ tục xin giấy phép từ cơ quan quản lý khu đất mới tiến hành thi công.

Để xin được giấy phép xây dựng nhà hàng, bạn cần nắm các thủ tục cần thiết :

HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG NHÀ HÀNG BAO GỒM:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

– Giấy chứng nhận đất không có tranh chấp và đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế đất theo quy định của nhà nước do uỷ ban nhân dân phường xác nhận.

– Hồ sơ thiết kế sơ bộ về kiến trúc, điện nước, kết cấu, các biện pháp gia cố nhà xung quanh, biện pháp che chắn chống ô nhiễm xung quanh. (Hồ sơ kiến trúc phải đúng trong phần đất được phép xây dựng 90% là đất sổ đỏ).

– Giấy phép kinh doanh của đơn vị thiết kế kiến trúc, giấy phép hành nghề của kiến trúc sư chủ trì và đóng dấu đỏ hoàn toàn bộ hồ sơ (Hồ sơ bạn nên làm thành hai bộ giống nhau).