Tư vấn xây dựng | - Part 4

Tư vấn xây dựng

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm những gì?

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng cần làm theo các yêu cầu sau : 1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi...

Mẫu đơn xin phép xây dựng theo giai đoạn của công trình không theo tuyến

Phụ lục số 1 (mẫu 3) (Trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ...

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho công trình ngầm không theo tuyến

(trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) _________ UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______...

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng không theo tuyến

(Trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)   UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______...

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng theo tuyến

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______ Số:    /GPXD-UBND (SXD) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ ..........., ngày ........ tháng .......... năm.............

Trang 4 trên 12« Trang đầu...23456...10...Trang cuối »