Tư vấn xây dựng | - Part 4

Tư vấn xây dựng

Những trường hợp nào bị xử lý thu hồi giấy phép xây dựng ?

Việc xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng không xin giấy phép xây dựng, xây dựng sai với giấy phép được cấp, xây dựng không đúng với quy hoạch xây...

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm những gì?

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng cần làm theo các yêu cầu sau : 1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi...

Mẫu đơn xin phép xây dựng theo giai đoạn của công trình không theo tuyến

Phụ lục số 1 (mẫu 3) (Trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ...

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho công trình ngầm không theo tuyến

(trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) _________ UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______...

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng không theo tuyến

(Trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)   UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______...

Trang 4 trên 12« Trang đầu...23456...10...Trang cuối »