logo kiengiaphu

Địa chỉ:  229/4 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, HCM
Hotline: 093 8080 444 - 0888595989        Tel : 0902 515 242 
           Email: Admin@kiengiaphu.com
Tư vấn 01  093 8080 444 Tổng đài  0902 515 242
EMail: Admin@kiengiaphu.com Email: Admin@kiengiaphu.com

anh bia 5

Những yêu cầu bắt buộc đối với chủ đầu tư

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:
1. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về ranh đất xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.
2. Trường hợp nhà có tường hiện hữu là tường chung, chủ đầu tư không được xây dựng trên ranh tường chung nếu không có sự đồng ý của người cùng sở hữu.


3. Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng:
- Chủ đầu tư phải ký hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân, có giấy phép hành nghề để thiết kế kỹ thuật đối với công trình có qui mô 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250m² trở lên.
- Chủ đầu tư phải ký hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân, có giấy phép hành nghề, phù hợp với loại và cấp công trình xây dựng để xây dựng công trình và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố trong xây dựng.
- Có biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và công trình lân cận, đồng thời gởi biện pháp này cho UBND phường trước khi khởi công xây dựng công trình.
4. Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thi công xây dựng công trình phải tuân thủ các quy định trong giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế xin phép xây dỰng được duyệt.
5. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho UBND phường nơi có công trình xây dựng trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. Thông báo cho Thanh tra Xây dựng đến kiểm tra định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải....).
6. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Tư vấn giấy phép