logo kiengiaphu

Địa chỉ:  229/4 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, HCM
Hotline: 093 8080 444 - 0888595989        Tel : 0902 515 242 
           Email: Admin@kiengiaphu.com
Tư vấn 01  093 8080 444 Tổng đài  0902 515 242
EMail: Admin@kiengiaphu.com Email: Admin@kiengiaphu.com

anh bia 5

Qui trình xin phép xây dựng nhà phố tại tân bình

Trước khi xây dựng nhà phố tại quận Tân Bình, chủ nhà hoặc chủ đầu tư cần phải có giấy phép xây dựng thì mới được phép xây cất theo bảng vẽ.

Mục đích của việc xin phép để đảm bảo thực thi đúng qui định của pháp luật, đảm bảo an toàn thi công và những thông tin liên quan quá trình xây dựng, ngăn chặn những công trình xây dựng trái phép.

Dưới đây là qui trình xin giy phép xây dng nhà phố quận tân bình:

xin phep xay dung nha pho

Bước 1: Np h sơ ti UBND trong tng trường hp c th như sau:

+UBND cp huyn cp giy phép xây dng đi vi các công trình xây dng nhà ph trong đô th.

+  UBND cp xã cp giy phép xây dng nhà riêng l nhng đim dân cư nông thôn

Bước 2: Thi gian tiếp nhn

+Cơ quan có thm quyn có trách nhim tiếp nhn h sơ ca t chc cá nhân đ ngh cp phép xây dng

+Trong thi hn 10 ngày làm vic, k t ngày nhn được h sơ, đơn v được giao thm đnh h sơ có trách nhim xem xét h sơ, kim tra thc đa (nếu cn thiết).

Bước 3 : H sơ đ ngh cp phép xây dng bao gm:

1. Đơn đ ngh cp giy phép xây dng (theo mu đi vi tng trường hp, tng loi công trình).

2. Bn sao có chng thc mt trong nhng giy t v quyn s dng đt theo quy đnh ca pháp lut v đt đai;

3. Hai b bn v thiết kế do t chc, cá nhân có đ điu kin năng lc thc hin và đã được ch đu tư t chc thm đnh, phê duyt theo quy đnh

Bước 4 : Thi gian cp giy phép xây dng:

K t ngày nhn đ h sơ hp l, cơ quan cp phép xây dng phi xem xét h sơ đ cp giy phép trong thi gian quy đnh

Bước 5: Nhn kết qu và np l phí


Tư vấn giấy phép