Tư vấn xây dựng |

Tư vấn xây dựng

Giấy phép xây dựng có được sang tên hay không ?

Giấy phép xây dựng có được sang tên hay không ?

Quy định mới về xây dựng nhà ở riêng lẻ áp dụng từ ngày 15/8/2016

Kể từ ngày 15/08/2016 việc xin cấp giấy phép xây dựng dành cho nhà ở riêng lẻ đã có nhiều thay đổi cần phải chú ý để mọi thủ tục được hoàn...